Siêu Nhân Mất Dạy – Hài Tục Tiểu 102

Tuy rất tục, nhưng phải nói là rất vui.